: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....
  ..


 >> การปิดทองพระพุทธรูป                

          

 

                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

          การปิดทองพระพุทธรูปได้มีขึ้นในวันจันทรที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๕๒ ที่ผ่านมานี้โดยได้รับ
ความเมตตาจากท่านเจ้าคุณ พระพิพิธพัฒนาทร วัดปริวาศ กรุงเทพฯ ได้นำคณะพระภิกษุและ
ศิษยานุศิษย์ขึ้นไปทำการปิดทองพระพุทธรูปให้เป็นเวลา ๓ วัน ซึ่งขั้นตอนการปิดทองนั้น
ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมื่อคณะเดินทาง ไปถึงประมาณบ่าย ๓ โมงก็ได้ทำนั่งร้าน และทาสีลงรัก
เป็นอันดับแรกโดยสีแรกที่ลงนั้นก็เป็นพื้นสีแดง จากนั้นรอจนกระทั่งสีแห้งประมาณ ๖ โมงเย็น
ก็ลงสีอีกหนึ่งรอบรอจนสีรองพื้นแห้งก็ลงพื้นสีเหลือง เป็นสีสุุดท้ายในเวลาประมาณ ๓ ทุ่ม
จากนั้นท่านก็ทิ้งไว้รอให้รองพื้นแห้งในวันรุ่งขึ้น ซึ่งในวันที่ ๒๔ นี้ ท่านเริ่มลงมือทำงานกัน
ตั้งแต่ ๖ โมงเช้าเป็นต้นไป โดยเริ่มปิดทองตั้งแต่พระเกศพระเศียร และ ท่านเจ้าคุณได้ทำการ
ปิดทองพระพักตร์ ส่วนพระภิกษุสงฆ์ท่านก็ได้ช่วยกันปิดทองจากด้านบนสุดลงสู่ด้านล่าง
ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ปิดทอง ด้านบนก็ขึ้นอยูบนนั่งร้าน ส่วนด้านล่างก็มีอีกหนึ่งส่วนที่ทำการ
ปิดทองโดยเมื่อพระภิกษุท่านปิดทอง จนได้เวลาพอสมควร ก็เวียนเปลี่ยนให้ คณะลูกศิษย
์ฝ่ายฆราวาสขึ้นไปทำการปิดทองแทนคือท่านจะทำการปิดทองทั้งวันโดยไม่มีการหยุดพัก
เมื่อพระภิกษุต้องฉันเพลคณะศิษย์ก็สับเปลี่ยนขึ้นไป ทำการปิดทองต่อจนเวลา ๓ ทุ่ม
          ในวันรุ่งขึ้น ๖ โมงเช้า ก็ทำการปิดฐานพระพุทธรูปจนแล้วเสร็จในเวลาประมาณ
๑๓ น. หลังจากนั้นท่านก็นิมนต์ ท่านพระครูจันทนิภากร หรือหลวงพ่อถวิล จันทะสะโร
ซึ่งเป็นเจ้าภาพฝ่ายสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เพื่อทำการสมโภชน์ พระพุทธรูป โดย
ท่านเจ้าคุณพระพิพิทพัฒนาทร เป็นประธานนำพระสงฆ์ ๙ รูป สวดสมโภชน์ให้
อย่างเรียบง่ายและเรียบร้อยลงด้วยดี ซึ่งหลวงพ่อ ก็ได้ทำการถวายเครื่องไทยทาน
จตุึปัจจัยแด่หมู่สงฆ์ทั้งสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ทุกอย่างดำเนินการเสร็จสิ้นในเวลา ๑๕ น.
ของวันที่ ๒๕
          กาลครั้งนี้ในนามวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญก็ขอกราบอนุโมทนากับท่านเจ้าคุณ
และหมู่สงฆ์ วัดปริวาศ รวมถึงคณะศิษยานุศิษย์และทีมงานทุกท่านที่ได้เมตตาได้ทำการ
ปิดทองพระพุทธรูป "พระสุวรรณติโลกนาถปุญญาวาสสถิต" ซึ่งเป็นพระประธาน
ในอุโบสถของ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ และขอขอบพระคุณมายังท่านเจ้าภาพปิดทอง
ทุกท่านนำโดย คุณประชุม มาลีนนท์ ที่เป็นเจ้าภาพปิดทองในครั้งนี้ ขอกุศลทั้งมวล
จงเป็นพลวปัจจัย เป็นนิสสัยเสริมส่งให้มีความสุขทุกสถานและทุกเวลาทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตนั้นเทอญฯ
 

 
พิธีสมโภชน์พระพุทธรูป                 
 

                         

                         

                         

                         

 

 


อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I หน้าแรก >>                      

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com