: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....


ประธานจุดธูป-เทียน
บููชาพระรัตนตรัย
แขกผู้ใหญ่ให้เกียรติร่วมพิธี


ประธานและคณะ
เททองหล่อพระพุทธรูปแท่นหล่อพระพุทธรูป
เททองและโลหะผสม หลอมหล่อองค์พระฯ
..


                                       "อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป"

มีคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยาน)
วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี เกี่ยวกับอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปว่า

"การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธบูชาถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสสติ
กรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนไป      
เกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก  การสร้างพระถวายด้วยอำนาจ      
พุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

  
               
  


"
พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต"แปลว่า"การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก"

"การสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสสติในกรรมฐาน ๔๐ กอง
ท่านบอกว่ากำลังของพุทธานุสสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุด
ง่ายกว่ากองอื่น
ก็เห็นจะจริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี่นะ
ท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพานทีนี้เมื่อเราต้องการสร้างพระพุทธรูป
ให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้วก็ทำให้จิตใจสดชื่นจิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอ
ถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่เสมอก็จัดเป็น   พุทธานุสสติกรรมฐาน
ถ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นปกติ ตายแล้วลงนรกไม่เป็น  ฉะนั้นถ้าเรา
ชอบพระแบบไหนปางไหน ก็ให้สร้างอย่างที่เราชอบจิตจะได้เกิดศรัทธา
หลวงพ่อปานวัดบางนมโคแนะนำว่าควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันออก
หรือทิศเหนือ ไม่ควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันตก หรือทิศใต้ เพราะจะ
ทำให้สตางค์ไม่เหลือใช้   ส่วนอานิสงส์การสร้างแท่นพระนั้น ก็มีอานิสงส์
เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูป
คือแท่นพระพุทธรูปเขาบกพร่องอยู่ เราทำ
ให้เต็ม อย่างที่นางวิสาขาหรือพระสิวลีได้เคยทำมาในอดีตชาติ อานิสงส์
ไม่ใช่เล็กน้อยนะ อานิสงส์ใหญ่มาก จะเกื้อหนุนให้รวย   วาสนาบารมีสูง
การสร้างแท่นพระหนุนพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้สูงน่ะ
จะทำให้ฐานะของเราดีขึ้น"

    
นี่จึงเป็นพระธรรมเทศนาบทหนึ่งเรื่องอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป
จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

                        

อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I  หน้าแรก >>                         

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕-๖, (๐๕๓)๖๖๖ ๘๒๙ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com