: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย
 

"การเดินทางไปวัด"
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๕ หมู่ ๑๑ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งหากสาธุชนที่ประสงค์จะเดินทางไป วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เมื่อท่านเข้าสู่เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย แล้ว พึงทราบว่า วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ นั้นตั้งอยู่ ณ อำเภอพาน ซึ่งทางผ่านหน้าวัดเป็นถนนสายหลัก คือถนนสายเอเซีย โดยมีแผนที่วัดดังนี้

การเดินทางไปวัดถ้ำพระนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี

 • เดินทางโดยเครื่องบิน
 • โดยรถยนต์ส่วนตัว
 • โดยรถทัวร์
   

เดินทางโดยเครื่องบิน:
เชียงรายมีสนามบินนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง เป็นสนามบินประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ หลายเที่ยวต่อวัน โดยบินตรงจากทั้งสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ มุ่งตรงสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อย่างสะดวกสบาย เมื่อถึงสนามบินแล้วนั้นก็สามารถติดต่อว่าจ้างรถแท๊กซี่ของสนามบิน ให้ไปส่งถึงวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญได้โดยสะดวก รถแท๊กซี่มีเคาน์เตอร์บริการอยู่ด้านข้างสนามบิน (เดินออกประตูด้านข้างทางทิศใต้)

 • ไทยสไมล์
  มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-เชียงราย ทุกวัน โดยอาจจองตั๋วจากเว็บไซต์การจองตั๋วต่างๆ เช่น
  www.traveloka.com
 • บางกอกแอร์เวย์
  มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-เชียงราย ทุกวัน เว็บไซต์ www.bangkokair.com/tha/ หรืออาจจองตั๋วจากเว็บไซต์การจองตั๋วต่างๆ เช่น www.traveloka.com
 • เวียดเจ็ทแอร์ เป็นสายการบินต้นทุนต่ำสัญชาติเวียดนาม เว็บไซต์ www.vietjetair.com มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-เชียงราย ทุกวัน
 • แอร์เอเชีย
  มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-เชียงราย ทุกวัน วันละหลายเที่ยวบิน เว็บไซต์ www.airasia.com หรืออาจจองตั๋วจากเว็บไซต์การจองตั๋วต่างๆ เช่น www.traveloka.com
 • นกแอร์
  มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-เชียงราย ทุกวัน วันละหลายเที่ยวบิน เว็บไซต์ www.nokair.com หรืออาจจองตั๋วจากเว็บไซต์การจองตั๋วต่างๆ เช่น www.traveloka.com
 • ไทยไลอ้อนแอร์
  มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-เชียงราย ทุกวัน วันละหลายเที่ยวบิน เว็บไซต์ www.nokair.com หรืออาจจองตั๋วจากเว็บไซต์การจองตั๋วต่างๆ เช่น www.traveloka.com

โดยรถยนต์ส่วนตัว

 • โดยรถยนต์ส่วนตัว จาก กรุงเทพ-เชียงราย สามารถไปตามเส้นทางสายพหลโยธิน
  หรือถนนสายเอเชีย (A1) เส้นทางนี้เป็นถนน ๔ เลนซ์ ตลอดเส้นทางกรุงเทพ-นครสวรรค์-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย ตลอดระยะทางนั้นขับตรงจากสายเอเชีย (A1) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้านครสวรรค์ จนถึงนครสวรรค์ แล้วก็ขับรถตรงสู่อำเภอถลกบาตร กำแพงเพชร ตาก เข้าสู่เส้นทางลำปาง เข้าสู่อำเภองาว เส้นทางนี้จะต้องผ่านศาลพ่อขุนผาเมือง ไปจนถึงเส้นทางอำเภองาว

  จากเส้นทางงาวก็เข้าสู่จังหวัดพะเยา ผ่านแม่ใจ-พาน เมื่อถึงอำเภอพานก็มุ่งตรงเข้าสู่ตัวเมือง เชียงรายประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ทางขวามือจะสังเกตุเห็นสถาบันเทคโนโลยีล้านนา จากสถาบันฯ ตรงไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร เห็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่ลาว จะสังเกตุเห็นป้าย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ให้กลับรถตรงบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแม่ลาว ตรงบริเวณเชิงสะพาน
  ด้านซ้ายมือจะมีป้าย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จากบริเวณนี้ขับรถไปอีกประมาณ ๖ กิโลเมตร
  ก็จะไปถึงวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โดยปลอดภัย
  รวมระยะทางโดยรวม 830 กิโลเมตร

 • อีกเส้นทางหนึ่งนั้น ก็สามารถไปตามเส้นทาง กรุงเทพ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย
  มุ่งตรงไปตามถนนสายเอเชียผ่านจังหวัดอยุธยาไปจนถึงนครสวรรค์ เมื่อไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 11 (พิษณุโลก-เด่นชัย) จากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ 0นถึงอำเภอเด่นชัยให้เลี้ยวไปทางจังหวัดแพร่ตามทางหลวงหมายเลข 101 (แพร่-น่าน) จนถึงอำเภอร้องกวาง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 103 ไปบรรจบกับถนนพหลโยธินที่อำเภองาว เข้าสู่จังหวัดพะเยา แล้วขับตรงไปจนถึงเชียงราย ระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร แต่เส้นทางสายนี้จะขับรถค่อนข้างลำบาก เพราะต้องขับรถลัดเลาะไปตามไหล่เขาที่จะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และมีรถสิบล้อหรือรถบรรทุก ใช้เส้นทางนี้กันมาก และการขับขี่ก็กำหนดเวลาค่อนข้างยาก เพราะเมื่อเจอรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าก็จะแซงรถลำบากด้วยถนนเป็นไหล่เขา และเป็นทางรถเดินเพียง ๒ เลนซ์สวนกัน ถนนบางช่วงก็อาจมีดินพังลงมาจากภูเขาเพราะเป็นทางลาดชัน
  ซึ่งเมื่อเข้าสู่ลำปางแล้วทาง
  เส้นนี้ก็จะไปแยกกันที่ป้ายเชียงราย-เชียงใหม่ ซึ่งการเข้าเชียงรายก็จะไปผ่านอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ จนทะลุไปถึงเส้นทางสายอำเภองาว-พะเยา เมื่อเข้าสู่ำอำเภอพะเยาก็ขับรถตรงสู่อำเภอแม่ใจ-พาน-เชียงราย เมื่อมาถึงอำเภอพาน
  ก็ผ่านอำเภอพานอีกประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ก็จะพบกับป้ายบอกทางไป วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


 • อีกหนึ่งเส้นทางหากมาจากทาง เชียงใหม่ ก็ใช้เส้นทางจาก นครสวรรค์-ลำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 จนไปถึงจังหวัดลำปางจึงเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 11 (ลำปาง-เชียงใหม่) ผ่านไปจังหวัดลำพูน แล้วเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 118
  (เชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านดอยสะเก็ต แม่ขะจาน เวียงป่าเป้าเข้าสู่เชียงราย โดยเข้าสู่อำเภอ เวียงป่าเป้า- แม่สรวย สู่อำเภอแม่ลาว เมื่อถึงทางแยกจะเข้าสู่เชียงรายก็จะมีป้ายแยกซ้าย เป็นอำเภอเมืองเชียงราย ส่วนด้านขวามือเป็นจังหวัดพะเยา ให้ใช้เส้นทางพะเยา ประมาณ ๕ กิโลเมตรจากปากทางแยกแม่สรวยนี้ ก็จะเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่ลาว ลงสะพานก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่
  วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญได้อีกเช่นกัน
  รวมระยะทาง 900 กิโลเมตร เส้นทางนี้ หากไม่มีธุระสำคัญที่เชียงใหม่ก็ไม่แนะนำให้ใช้เพราะเสียเวลาขับรถอ้อมเข้า เชียงใหม่ซึ่งมีแต่ทางลาดชัน แซงรถลำบากมากแต่หากจะ นั่งรถชมภูเขา ป่าไม้ ก็ไม่ว่ากัน

โดยรถทัวร์

 • มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ รถทัวร์ ของ บ.ข.ส. และของเอกชนไปเชียงรายทุกวัน แบ่งเป็นหลายเส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงราย, กรุงเทพฯ-แม่สาย, กรุงเทพฯ-เชียงแสน โดยจะมีรถออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2

 • ท่านสามารถเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศ ซึ่งมีให้เลือกหลายบริษัท ซึ่งรถทัวร์แต่ละบริษัทฯ นั้น ก็จะเดินทางจากกรุงเทพ-เชียงราย โดยตรง รถจะออกเดินทางเวลาประมาณตั้งแต่ ๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ น.จะถึงเชียงรายเวลา ประมาณตี ๕-๗ โมงเช้า ซึ่งคงต้องซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า ราคาบัตรโดยสาร ก็จะอยู่ที่ชนิดของรถทัวร์ที่ท่านจะเดินทาง รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง ก็จะมีราคา
  ประมาณตั้งแต่ ๕๐๐-๖๕๐ โดยราคาตั๋วโดยสารก็สุดแท้แต่จำนวนที่นั่งบนรถทัวร์ ถ้าที่นั่งประมาณ ๒๔ ที่นั่ง ก็จะเอนเบาะนอนได้สบายกว่า ราคาก็จะแพง หรือ ปรับอากาศจำนวน ๓๔ ที่นั่ง หรือปรับอากาศชั้นหนึ่ง แบบ ๕๐ ที่นั่ง ก็สุดแท้แต่จะเลือก หรือจะเป็นรถที่เดินทางกลางวันก็จะมีอยู่ ๒ บริษัทฯ คือ สมบัติทัวร์ และ รถทัวร์ ๙๙๙ แบบปรับอากาศซึ่งเป็นของรัฐบาล(แต่ต้องยอมรับว่าขับรถได้ดีมาก นั่งสบาย คนขับและพนักงานต้อนรับมารยาทดีมาก เพราะเคยใช้บริการมาแล้วหลายครั้ง แต่ราคาตั๋วแพงกว่ารถทัวร์ปกติ คือประมาณ ๘๐๐ บาท แต่เป็นรถ ๒๔ ที่นั่ง คุณจะนั่งจะนอน ได้อย่างสบาย โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบนั่งรถที่ขับไว น่าหวาดเสียว ก็ขอแนะนำ ๙๙๙ แต่รถก็ถึงตรงเวลาพร้อมกับรถทัวร์เอกชน รายชื่อบริษัทฯรถทัวร์ก็จะมีดังนี้
  - ๙๙๙ ขนส่ง (ต้องไปขึ้นที่ขนส่งหมอชิต) www.rottourthai.com

  - สมบัติ ทัวร์(ที่หมอชิต)www.sombattour.com
  - สยามเฟิสร์ทัวร์ (ขึ้นรถได้ที่ ซอยรางน้ำ หมอชิต หรือ อู่รถข้างวัดเสมียนนารี)
  - ถาวร ทัวร์ (ที่หมอชิต)
  - โชครุ่งทวีทัวร์ (ที่แยกดินแดง และหมอชิต)
  - ทัวร์ (ที่แยกดินแดง และหมอชิต)

สถานที่

กรุงเทพฯ

เชียงราย

สถานีขนส่งสายเหนือ 02 936 2852-66
ต่อ 614, 325
053 711 369
สมบัติทัวร์ 1215 หรือ 02-030-4999 053 701 338 
สยามเฟิร์สทัวร์ 02 954 3601-7 หมอชิต
02 936 2953 วัดเสมียนฯ
053 711 882 เมือง
053 700 092 ข.ใหม่
นครชัยแอร์ 1624 หรือ 02-939 4999
มีรถ แม่สาย-ระยอง,
เชียงราย-อุบลฯ
โชครุ่งทวีทัวร์ 02-9364274-6 หมอชิต
02-2452468 ดินแดง
053-714045 ชร.
053-722792 พาน
คฤหาสน์ทัวร์ 0 2936 3531 053 711 235
อินทราทัวร์ 0 2936 2492 053 711 235
 
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
หน่วยบริการเดินทาง
0 2223 7010
0 2223 7020 หรือ 1690
 เชียงรายไม่มีรถไฟจ้า
   
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 0 2280 0060,
0 2628 2000
0 2356 1111 หรือ 1566
0 5371 1179,
0 5371 5207
     
ไทย แอร์ เอเชีย 0 2515 9999  
     
 
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
 
 
   
   
 
 

 

 


   

                  

    
        

                           
         
                               
         

 

            
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email :
info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com