: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 
 
   
  ..

>>ฟังธรรมบรรยาย-MP3
โครงการแสงธรรมส่องใจ
ณ สวนโมกข์กรุงเทพฯ-อาคารมาลีนนท์ ปี ๒๕๕๔
จากเว็บไซต์ พุทธะ ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง ๓

โดย..พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

 
  หน้าแรก
10. แสงธรรมส่องใจในสวนโมกข์-ไทยทีวีสี ๓
      เรื่อง ฝึกสมาธิภาวนาแบบชาวพุทธ

11. แสงธรรมส่องใจในสวนโมกข์-ไทยทีวีสี ๓
      เรื่อง การปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ

12. แสงธรรมส่องใจในสวนโมกข์-ไทยทีวีสี ๓
      เรื่อง การเจริญสติ

13. แสงธรรมส่องใจในสวนโมกข์-ไทยทีวีสี ๓
      เรื่อง หัวใจพระพุทธศาสนา

14. แสงธรรมส่องใจในสวนโมกข์-ไทยทีวีสี ๓
      เรื่อง วิปัสสนาญาณ ๙

15. แสงธรรมส่องใจในสวนโมกข์-ไทยทีวีสี ๓
      เรื่อง การบรรลุธรรมตามลำดับ

 

 
 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕-๖, (๐๕๓)๖๖๖ ๘๒๙ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com