: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

    พุทธศาสดา
โครงการภาพยนตร์"พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
พุทธศักราช ๒๕๔๖-๒๕๕๔

<< รายละเอียด >>

ชมภาพยนตร์
  ..
 
   
 
   
 
 
 
 
 
Get Adobe Flash player
ภาพยนตร์ตัวอย่าง

   << ย้อนกลับคำปรารภ  เลือกชมภาพยนตร์        หน้าแรก >> 


วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthumpra.com, www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com