: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย
 

ปฏิบัติธรรมปีใหม่
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

 

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม
"ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่"
สวดมนต์ข้ามปี
วันที่ ๓๐ ธ.ค.-๑ ม.ค. ๖๑

 
   

เนื่องในโอกาส "วันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่" วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย ขอเรียนเชิญชวนสาธุชน ญาติธรรมทุกๆ ท่าน ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงด้วยการร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณความดี และความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรม น้อมนำความดีงามความร่มเย็นแห่งรสพระธรรมเข้าสู่จิตใจ เพื่อพร้อมที่จะต้อนรับทุกสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและจิตใจของท่านในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้อย่างมีสติ พร้อมกันนี้ยังมีโอกาสใช้สติและจิตใจที่สงบร่มเย็นนั้นพิจารณาถึงสิ่งที่ผ่านมาถึงชีวิตในปีเก่า  สิ่งไหนที่ดีแล้วก็ดำรงไว้ สิ่งไหนที่ไม่ดีก็พิจารณาปล่อยวางเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ "การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"

ก้าวสู่วันขึ้นปีใหม่ พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร) ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ยังได้เมตตา อวยพรรับปีใหม่ให้กับผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม เพื่อก้าวสู่ปีใหม่ และในเช้าวันที่ ๑ มกราคม อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆ ท่าน ได้ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ เป็นการรับปีใหม่ที่ดีที่สุดของชีวิตใหม่ในปีใหม่

จึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีพระครูจันทนิภากร(ถวิล จันทะสะโร) ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ และกรรมการวัดทุกท่านร่วมกันจัดปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตในปีใหม่นี้

กำหนดการ-รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ เวลา กิจกรรม
วันแรก
 
เวลารับศีล ๐๙.๐๐ น.
หรือ ๑๗.๐๐ น.ทุกวัน โปรดปฏิบัติตามเวลา
โดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทั้งนี้เพราะมีผู้ไปร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
เพื่อให้ญาติธรรมได้ทำกิจกรรมพร้อมกัน
 
๓๑
ธันวาคม
๐๔.๐๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
๐๔.๓๐ น.
สวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ-เดินจงกรม รับฟังพระธรรมบรรยาย จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยประมาณ
 

๐๗.๕๐ น.
หลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต
 
ภาคเช้า
๐๘.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
 
๐๙.๐๐ น.
สวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม รับฟังพระธรรมบรรยาย  
 
๑๑.๐๐ น.
พระภิกษุสงฆ์พักรับภัตตาหารเพล ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมพักรับประทานอาหาร  
ภาคบ่าย
๑๓.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
 
๑๔.๐๐ น.
สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ-เดินจงกรม รับฟังพระธรรมบรรยาย
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน-ทำภารกิจส่วนตัว
 
ภาคค่ำ
๑๗.๓๐น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
   
  สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ-เดินจงกรม รับฟังพระธรรมบรรยายจนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น.  
  พักรับประทานน้ำปานะเป็นเวลา ๒๐ นาที  
  
๒๐.๓๐น.
รับฟังพระธรรมบรรยาย-พระธรรมเทศนา โดยพระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร) หรือพระเถรานุเถระ ที่ได้รับกิจนิมนต์มาแสดงธรรม  
   
๒๒.๐๐น.
พระสงฆ์นำญาติธรรมร่วมสวดมนต์
 
 
๒๔.๐๐น.

พระสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์
หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร ให้พรปีใหม่

 
   
๐๑.๓๐น.
เสร็จพิธี พักผ่อนตามอัธยาศัย  
๑-๒
มกราคม
๐๗.๕๐ น
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร นำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต ญาติธรรมร่วมใส่บาตรับปีใหม่  
 
เสร็จพิธี แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
 
            การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง  
 
           สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒
 
 
   

ขอให้สุขสมหวังดั่งที่คิด
สุขภาพกายและจิตให้สดใส
มีกำลังต่อสู้ทุกข์เภทขภัย
สมประสงค์ดังใจปีใหม่เทอญ

มอบของขวัญ วันปีใหม่ ให้พ่อแม่
ด้วยความรัก และดูแล อย่างอบอุ่น
มอบของขวัญ ด้วยดวงใจ ใครการุนย์
สนองตอบ แทนพระคุณ กตัญญู


ลมหนาวมา กับเวลา ของปีใหม่
เย็นฉ่ำชื่น ทุกหัวใจ ได้หฤหรรษ์
ขอได้ส่ง พรปีใหม่ ให้แก่กัน
พร้อมกล่าวคำ ว่าสุขสันต์ วันปีใหม่เทอญ


กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

 • จัดปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นเวลา ๓-๕ วัน ซึ่งในปีนี้ได้จัดปฏิบัติธรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันหยุดปลายเดือนธันวาคม - ๑ มกราคม สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติธรรมต่อจนครบ ๕ วัน ๗ วัน ก็สามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องลาศีล มีการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม รับฟังพระธรรมบรรยายโดยเริ่มตามรายละเอียดนี้
  ภาคเช้า  เวลา ๐๔.๐๐ น- ๐๖.๐๐ น.
  ภาคสาย เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น.
  ภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.
  ภาคค่ำ   เวลา ๑๘.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น.
  คืนวันที่ ๓๑ ธ.ค.-๑ มกราคม
  ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามคืน ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.-เวลา ๐๑.๓๐ น. เข้าสู่วันที่ ๑ มกราคม วันปีใหม่
 • เช้าวันที่ ๑ มกราคม สวัสดีปีใหม่ จัดทำบุญ-ตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๕๐ น.  และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ภายในวัด โดยการทำบุญ-ใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในปีใหม่ที่มาถึงนี้
 

ร่วมบอกบุญ : 
สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ตั้งมั่นในบุญกุศล เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
อาหาร น้ำปานะ ได้ตามกำลังศรัทธา  

ติดต่อร่วมบุญได้ที่:  
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕ หรือ ร่วมสร้างบุญผ่านบัญชีธนาคาร:

 
 

 

 


   

                  

    
        

                           
         
                               
         

 

            

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email :
info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com