: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....
 
..
"การเดินทางไปวัด"


   


>> การเดินทางไปวัดถ้ำพระนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี

โดยรถยนต์ส่วนตัว
 • โดยรถยนต์ส่วนตัว จาก กรุงเทพ-เชียงราย สามารถไปตามเส้นทางสายพหลโยธิน
  หรือถนนสายเอเชีย (A1) เส้นทางนี้เป็นถนน ๔ เลนซ์ ตลอดเส้นทาง
  กรุงเทพ-นครสวรรค์-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย

  ตลอดระยะทางนั้นขับตรงจากสายเอเชีย (A1) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  เข้านครสวรรค์ จนถึงนครสวรรค์ แล้วก็ขับรถตรงสู่อำเภอถลกบาตร กำแพงเพชร
  ตาก เข้าสู่เส้นทางลำปาง เข้าสู่อำเภองาว เส้นทางนี้จะต้องผ่านศาลพ่อขุนผาเมือง
  จนไปถึงเส้นทางอำเภองาว จากเส้นทางงาวก็เข้าสู่จังหวัดพะเยา ผ่านแม่ใจ-พาน
  เมื่อถึงอำเภอพานก็ตรงเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายประมาณ ๒๕ กิโลเมตร จะสังเกตุเห็น
  สถาบันเทคโนโลยีล้านนา จากสถาบันฯ ตรงไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร
  เห็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่ลาว จะสังเกตุเห็นป้ายวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
  ให้กลับรถตรงบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแม่ลาวตรงบริเวณเชิงสะพาน
  ด้านซ้ายมือจะมีป้ายวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จากบริเวณนี้ไปอีกประมาณ ๖ กิโลเมตร
  ก็จะไปถึงวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โดยปลอดภัย
  รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร

 • อีกเส้นทางหนึ่งนั้น ก็สามารถไปตามเส้นทาง
  กรุงเทพ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย
  -มุ่งตรงไปตามถนนสายเอเชียผ่านจังหวัดอยุธยาไปจนถึงนครสวรรค์
  เมื่อไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก)
  จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 11 (พิษณุโลก-เด่นชัย) จากจังหวัดพิษณุโลก
  ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ จนถึงอำเภอเด่นชัยให้เลี้ยวไปทางจังหวัดแพร่
  ตามทางหลวงหมายเลข 101 (แพร่-น่าน) จนถึงอำเภอร้องกวาง เลี้ยวซ้ายไปตาม
  ทางหลวงหมายเลข 103 ไปบรรจบกับถนนพหลโยธินที่อำเภองาว เข้าสู่จังหวัดพะเยา
  แล้วตรงต่อไปจนถึงเชียงรายระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร แต่เส้นทางสายนี้
  จะขับรถค่อนข้างลำบาก เพราะต้องขับรถลัดเลาะไปตามไหล่เขาที่จะผ่าน
  จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีรถสิบล้อ หรือรถบรรทุกใช้เส้นทางนี้กันมาก และการขับขี่
  ก็กำหนดเวลาค่อนข้างยากเพราะเมื่อเจอรถบรรทุกขับขี่อยู่ข้างหน้าก็จะแซงรถลำบาก
  เพราะถนนเป็นไหล่เขา และเป็นทางรถเดินเพียง ๒ เลนซ์ สวนกัน ถนนบางช่วง
  ก็อาจมีดินพังลงมาจากภูเขา เพราะเป็นทางลาดชัน
  ซึ่งเมื่อเข้าสู่ลำปางแล้วทาง
  เส้นนี้ก็จะไปแยกกันที่ป้ายเชียงราย-เชียงใหม่ ซึ่งการเข้าเชียงรายก็จะไปผ่าน
  อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ จนทะลุไปถึงเส้นทางสายอำเภองาว-พะเยา
  เมื่อเข้าสู่ำอำเภอพะเยาก็ขับรถตรงสู่อำเภอแม่ใจ-พาน-เชียงราย เมื่อมาถึงอำเภอพาน
  ก็ผ่านอำเภอพานอีกประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ก็จะพบกับป้ายบอกทางไป
  วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 • อีกเส้นทางหนึ่งหากมาจากทาง เชียงใหม่ ก็ใช้เส้นทางจาก
  นครสวรรค์-ลำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย
  ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1
  จนไปถึงจังหวัดลำปาง จึงเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 11 (ลำปาง-เชียงใหม่)
  ผ่านไปจังหวัดลำพูน แล้วเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 118
  (เชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านดอยสะเก็ต แม่ขะจาน เวียงป่าเป้าเข้าสู่เชียงราย
  โดยเข้าสู่อำเภอ เวียงป่าเป้า- แม่สรวย สู่อำเภอแม่ลาว เมื่อถึงทางแยก
  จะเข้าสู่เชียงรายก็จะมีป้ายแยกซ้ายเป็นอำเภอเมืองเชียงราย ส่วนด้านขวามือ
  เป็นจังหวัดพะเยา ให้ใช้เส้นทางพะเยา ประมาณ ๕ กิโลเมตรจากปากทางแยก
  แม่สรวยนี้ ก็จะ เห็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่ลาว ลงสะพานก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่
  วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญได้อีกเช่นกัน
  รวมระยะทาง 900 กิโลเมตร เส้นทางนี้
  หากไม่มีธุระสำคัญที่เชียงใหม่ก็ไม่แนะนำให้ใช้เพราะเสียเวลาขับรถอ้อมเข้า
  เชียงใหม่ซึ่งมีแต่ทางลาดชัน แซงรถลำบากมากแต่หากจะ นั่งรถชมภูเขา ป่าไม้
  ก็ไม่ว่ากัน

   โดยรถทัวร

 • มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ รถทัวร์ ของ บ.ข.ส.
  และของเอกชน ไปเชียงรายทุกวัน แบ่งเป็นหลายเส้นทาง ได้แก่
  กรุงเทพฯ - เชียงราย, กรุงเทพฯ - แม่สาย,
  กรุงเทพฯ - เชียงแสน
  โดยจะมีรถออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2

 • ท่านสามารถเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศ ซึ่งมีให้เลือกหลายบริษัท
  ซึ่งรถทัวร์แต่ละบริษัทฯ นั้น ก็จะเดินทางจากกรุงเทพ-เชียงราย โดยตรง
  ซึ่งรถจะออกเดินทางเวลาประมาณตั้งแต่ ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น.จะถึงเชียงรายเวลา
  ประมาณตี ๕-๗ โมงเช้า ซึ่งคงต้องซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า ราคาบัตรโดยสาร
  ก็จะอยู่ที่ชนิดของรถทัวร์ที่ท่านจะเดินทาง รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง ก็จะมีราคา
  ประมาณตั้งแต่ ๕๐๐-๖๕๐ โดยราคาตั๋วโดยสารก็สุดแท้แต่จำนวนที่นั่งบนรถทัวร์
  ถ้าที่นั่งประมาณ ๒๔ ที่นั่ง ก็จะเอนเบาะนอนได้สบายกว่า ราคาก็จะแพง
  หรือ ปรับอากาศจำนวน ๓๔ ที่นั่ง หรือปรับอากาศชั้นหนึ่งแบบ ๕๐ ที่นั่ง
  ก็สุดแท้แต่จะเลือก หรือจะเป็นรถที่เดินทางกลางวันก็จะมีอยู่ ๒ บริษัทฯ
  คือ สมบัติทัวร์ และ รถทัวร์ ๙๙๙ แบบปรับอากาศซึ่งเป็นของรัฐบาล
  (แต่ต้องยอมรับว่าขับรถได้ดีมาก นั่งสบาย คนขับและพนักงานต้อนรับ
  มารยาทดีมาก เพราะเคยใช้บริการมาแล้วหลายครั้ง แต่ราคาตั๋วแพง
  กว่ารถทัวร์ปกติ คือประมาณ ๘๐๐ บาท แต่เป็นรถ ๒๔ ที่นั่ง คุณจะนั่งจะนอน
  ได้อย่างสบายอารมณ์เลยละ โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบนั่งรถที่ขับไว น่าหวาดเสียว
  ก็ขอแนะนำ ๙๙๙ แต่รถก็ถึงตรงเวลาพร้อมกับรถทัวร์เอกชน
  รายชื่อบริษัทฯรถทัวร์ก็จะมีดังนี้
       - ๙๙๙ ขนส่ง (ต้องไปขึ้นที่ขนส่งหมอชิต )
       - สยามเฟิสร์ทัวร์ (ขึ้นรถได้ที่ ซอยรางน้ำ หมอชิต หรือ อู่รถข้างวัดเสมียนนารี)
       - ถาวร ทัวร์ (ที่หมอชิต)
       - สมบัติ ทัวร์(ที่หมอชิต)
       - โชครุ่งทวีทัวร์ (ที่แยกดินแดง และหมอชิต)

สถานที่

กรุงเทพฯ

เชียงราย

สถานีขนส่งสายเหนือ 0 2936 2852-66 0 5371 1369
สยามเฟิร์สทัวร์ 0 2954 3601-7 0 5371 1882
สมบัติทัวร์ 0 2936 2495  
อินทราทัวร์ 0 2936 2492 0 5371 1235
คฤหาสน์ทัวร์ 0 2936 3531 0 5371 1235
     
โชครุ่งทวีทัวร์    
การรถไฟแห่งประเทศไทย
หน่วยบริการเดินทาง
0 2223 7010
0 2223 7020 หรือ 1690
 เชียงรายไม่มีรถไฟจ้า
     
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 0 2280 0060, 0 2628 2000
0 2356 1111 หรือ 1566
0 5371 1179, 0 5371 5207
วัน-ทู-โก 1126  
ไทย แอร์ เอเชีย 0 2515 9999  
สายการบิน SGA 0 2664 6099  


บินสายการบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยสมาย
มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย และเที่ยวบินไป-กลับระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่ ทุกวัน
วันละ 2 เที่ยว สอบถามรายละเอียด โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000, 0 2356 1111
สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 1179, 0 5371 5207
สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5321 0043-5, 0 5321 1044
www.thaiairways.com นอกจากนี้

สายการบิน SGA เส้นทางระหว่าง เชียงใหม่-เชียงราย สอบถามรายละเอียดที่
โทร. 0 2664 6099 หรือ http://www.sgaairlines.com

สายการบินไทย แอร์ เอเชีย บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ -เชียงราย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2515 9999 หรือ www.airasia.com

สายการบิน นกแอร์ บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เชียงราย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1318 หรือ www.nokair.com


สายการบิน บางกอกแอร์เวยมีบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงราย
สอบถามโทรฯ 1771


สายการบินไทยไลออน แอร์ มีบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงราย
สอบถามโทรฯ 02-529-9999
www.lionairthai.com/en/th

ตารางเดินรถโดยสาร กรุงเทพ ฯ - เชียงราย โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด
ประเภท รถโดยสาร
ราคา ค่าโดยสาร
ระยะเวลาเดินทาง
ออกจาก กรุงเทพ ฯ
รถปรับอากาศ ม.1 (ก) VIP 24 ที่นั่ง 904 บาท 11.00 ชม. 20.00 น.
รถปรับอากาศ ม.1 (ข) ชั้นเดียว 40 ที่นั่ง 581 บาท 11.00 ชม. 07.50 น.
รถปรับอากาศ ม.1 (ข) สองชั้น 50 ที่นั่ง 581 บาท 11.00 ชม. 21.30 น.
รถปรับอากาศ ม.2 ชั้นเดียว 46 ที่นั่ง 452 บาท 12.00 ชม. 08.50 น.
11.30 น.
17.00 น.
20.20 น.
 
ตารางเดินรถโดยสาร เชียงราย - กรุงเทพ ฯ โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด
ประเภท รถโดยสาร
ราคา ค่าโดยสาร
ระยะเวลาเดินทาง
ออกจาก เชียงราย
รถปรับอากาศ ม.1 (ก) VIP 24 ที่นั่ง 904 บาท 11.00 ชม. 19.00 น.
รถปรับอากาศ ม.1 (ข) ชั้นเดียว 40 ที่นั่ง 581 บาท 11.00 ชม. 07.30 น.
รถปรับอากาศ ม.4 (ข) สองชั้น 50 ที่นั่ง 581 บาท 11.00 ชม. 18.00 น.
รถปรับอากาศ ม.2 ชั้นเดียว 46 ที่นั่ง 452 บาท 12.00 ชม. 07.00 น.
15.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 02 - 936 - 2841 - 48, 02 - 936 - 2852 - 66 ต่อ 442, 311


       
  

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com