: :....ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่...วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ...
 
.
หน้าแรก

กัลญาณมิตรธรรม
 
  เว็บไซต์ พุทธะดอทคอม และไทยทีวีสีช่อง 3
  วัดพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
  เชียงรายโฟกัส (ศูนย์รวมข้อมูล จ.เชียงราย)
  เว็บไซต์ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  เว็บไซต์ ธรรมะใกล้มือ
  เว็บไซต์ ลานธรรมจักร
  เว็บไซต์ พระไทยดอทเน็ต
   
   
..
  

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com